Huisregels

• De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.

• Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen.

• Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.

• Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

• Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.

• Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.

• De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

• De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.

• De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

• De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

• Om te voorkomen dat klanten erg lang moeten wachten voor ze aan de beurt zijn, kunt u één – schoon – product meenemen. Heeft u daarna nog iets dat u graag gerepareerd wilt hebben, dan kunt u zich opnieuw melden bij één van de gastvrouwen van het Repair Café.’